Vi säkrar din vardag!

Master El AB utför alla typer av elinstallationer i Stockholm, Exempelvis kan vi bytta din gammla porslinsäkring eller varför inte byta hela elcentralen? Gammalt hus? Inga problem vi byter ut allt och updater det till det senaste samt säkräste system som marknaden handhåller.

Kontakta oss

7 + 14 =

Tjänster

Ljud i Hemmet

Konsulttänster

Om oss

Kvalitetsplan för el

El utförs hos kund/beställare där vi som entreprenör tillhandahåller arbetsledning, arbetskraft samt produkter och material för arbetets utförande. Master EL AB ska vara ett kundfokuserat företag som ständigt arbetar med förbättringar på ett medvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Personal

För att säkerställa personalens höga kompetens utbildas medarbetarna kontinuerligt och ställs för kontroller med jämna mellanrum – Kontinuerliga utbildningar i nya produkter. – Praktiska utbildningar för att säkerställa kompetensen.

Miljöpolicy

Master El AB skall vara en förebild gentemot kunder och samarbetspartner, miljöpolicyn har blivit en självklar del i varje sund företagsfilosofi.

Prioritering av miljömedvetna leverantörer

Som de flesta miljömedvetna företag arbetar även Master El AB för att minimera den påtaglig skada på vår miljö. Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt- till avslutningsskedet och arbetar för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet. Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet.

Produkter

Genom att ständigt vara lyhörd och analysera information om marknaden och kunders behov kan vi erbjuda produkter som väl uppyller  kunders krav, förväntningar och behov.

Kvalitetsorganisation

Vårt kvalitetsarbete, inleddes 2016, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet inom företaget. För att på sikt uppnå en standardisering av vårt
kvalitetsarbete.  Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt.

Hitta hit

Adress: Wedavägen 1C, Södertälje  Telefonnummer: 08-275 680