KNX System

Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skinerupp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet,trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.

I ett KNX-system är alla enheter kopplade till en gemensam busskabel (två trådar) som installeras parallellt med huvudströmkretsen.
Varje enhet har möjlighet att kommunicera med alla de andra. När en sensor aktiveras så skickas en signal till en eller flera aktorer som utför de önskade ordrarna och åtgärderna. Alla funktioner kan parametriseras och utökas löpande utan påverkan på den fysiska installationen.

KNX-serien från Schneider Electric erbjuder:
Systemkomponenter
Gränssnitt/gateways
Tryckknappar
Binära ingångar
Rörelsedetektorer
Miljösensorer
Brytaktorer
Bryt-/jalusiaktorer
Dimmeraktorer/styrenheter
Kontroll- och displayenheter
Rumsregulatorer
Tillbehör